در اختتامیه سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران چه گذشت؟

خبرگزاری آریا – روز گذشته در مرکز همایش های کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، واقع در خیابان حجاب تهران اختتامیه سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران برگزار شد. پیش از شروع این جشنواره، سازندگان از برگزاری کارگاه های آموزشی موثر برای علاقه مندان به حوزه بازی سازی و معرفی بازیسازان مستقل با استعداد به ناشرین و سرمایه گذاران به عنوان هدف اصلی این جشنواره یاد کردند؛ هدفی که حداقل اجرای بخش اول آن، آن طور که باید و شاید موفقیت آمیز نبود.
از همان ابتدای ورود به مکان برگزاری جشنواره، به راحتی مشخص بود که تعداد افراد که تعداد افراد حاضر در جشنواره امسال، تحت تاثیر زلزله نسبتاً شدید تهران و آلودگی پایتخت طی روزهای اخیر، کاهش قابل توجهی نسبت به سال های گذشته داشته است.
جشنواره بازیسازان مستقل
قبل از شروع مراسم اختتامیه از بازی فوتبالی دیرین دیرین که شباهت زیادی به بخش فوتبال ریمن داشت، رونمایی شد.لینک منبع

مطلب در اختتامیه سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران چه گذشت؟ در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :در اختتامیه سومین جشنواره بازیسازان مستقل ایران چه گذشت؟
http://mofidestan.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85/