شبكه عصبی گزیده ای از مطالب این مقاله : شبكه های عصبی چه در بعد آنالیز و توسعه ساختاری و چه در بعد پیاده سازی سخت افزار از نظر كمی و كیفی و توانایی در حال رشد و پیشرفت میباشد و تكنیكهای مختلف محاسبات عصبی از لحاظ تعداد همچنان در حال افزایش است فعالیت علمی…

ادامه نوشته →

نوشته شبكه عصبی اولین بار در داک لینک پدیدار شد.


لینک منبع و پست :شبكه عصبی
http://doclink.ir/%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/